Mẫu biên bản sinh họp chi đoàn trường tháng 8 xã Hoằng Sơn

docx 3 trang bienban 24/09/2022 3860
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản sinh họp chi đoàn trường tháng 8 xã Hoằng Sơn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_sinh_hop_chi_doan_truong_thang_8_xa_hoang_son.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản sinh họp chi đoàn trường tháng 8 xã Hoằng Sơn

  1. ĐOÀN XÃ HOẰNG SƠN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS Số: / KH - CĐ Hoằng Sơn , ngày tháng 08 năm 2016 BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 8 A - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM - Hồi 14h00’ ngày 29 tháng 8 năm 2016 - Tại phòng hội đồng nhà trường B- THÀNH PHẦN 1/ BCH Chi đoàn 2/Tất cả các đ/c Đoàn viên - Vắng mặt: 0 Chủ trì cuộc họp : Đ/C Võ Minh Chung – Bí thư chi đoàn Thư ký : Lê Thị Huyền C- NỘI DUNG I )Đánh giá công tác tháng 8: a. Ưu điểm: - Tuyên truyền sâu rộng cho ĐV về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. - Duy trì tốt và phát huy được khối đoàn kết nội bộ giữa các Đoàn viên. - Đoàn viên Giáo Viên thực hiện quy chế chuyên môn theo quy định. - Đoàn viên đã nhắc nhở các em đội viên và nhi đồng tác phong, cách ăn mặc đúng tư cách của người học sinh - Các Đoàn viên thực hiện đúng chương trình, soạn giảng có chất lượng. - Các Đoàn viên giáo viên các em Đội viên ý thức chấp hành luật ATGT
  2. - Đoàn viên giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho các em Đội viên tập nghi thức Đội b. Tồn tại: - Một số đoàn viên ý thức tự giác chưa cao trong công việc chung của chi Đoàn. II) Triển khai công tác tháng 9 1. Tư tưởng chính trị: - Tiếp tục duy trì và phát huy khối đoàn kết nội bộ giữa các Đoàn viên. - Nhắc nhở các em đội viên và nhi đồng tác phong, cách ăn mặc đúng tư cách của người học sinh. - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động. 2. Công tác chuyên môn: - Các Đoàn viên tiếp tục thực hiện đúng chương trình, soạn giảng có chất lượng - Đối với ĐV cán bộ giáo viên hưởng ứng tham gia dự giờ thăm lớp, khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm. Học tập đổi mới phương pháp, đổi mới chương trình. - Chi đoàn đã thường xuyên đôn đốc việc học tập của học sinh 3. Các hoạt động VHVN - TDTT: a. Hoạt động VHVN: - Duy trì các bài hát truyền thống đầu giờ. - Tập luyện cho đội văn nghệ xung kích,đội trống nhà trường. b. Hoạt động TDTT: Duy trì các hoạt động thể dục giữa giờ 4, Các hoạt động khác: - Tổ chức lao động vệ sinh cho ĐV trong nhà trường. - Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho ngoại khoá tìm hiểu về ma tuý. - Ngoại khoá tuyên truyền luật an toàn giao thông . - Duy trì các hoạt động của Đoàn, Đội theo chương trình kế hoạch đã đề ra.
  3. - Thực hiện tốt tháng an toàn giao thông III. Xếp loại Đoàn viên tháng 8 Tổng số ĐV Đạo đức Chuyên môn A B C A B C 9 9 9 Biên bản đã được thông qua trước cuộc họp và Tất cả đoàn viên thống nhất nội dung đã triển khai. Cuộc họp kết thúc 16h cùng ngày Chủ toạ Thư kí Võ Minh Chung Lê Thị Huyền