Mẫu cam kết số CK01AC mua hóa đơn bán hàng

docx 1 trang bienban 24/09/2022 5760
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu cam kết số CK01AC mua hóa đơn bán hàng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_cam_ket_so_ck01ac_mua_hoa_don_ban_hang.docx

Nội dung text: Mẫu cam kết số CK01AC mua hóa đơn bán hàng

  1. Mẫu số: CK01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài 3.16. Mẫu: Cam kết chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CAM KẾT Kính gửi: (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) . Tên người nộp thuế: Mã số thuế: Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế) Số điện thoại liên hệ: + Cố định: + Di động: Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế) Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Chúng tôi cam kết địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực tế phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền. Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Ngày tháng năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))