Biên bản bàn giao và nghiệm thu vật tư

docx 2 trang bienban 24/09/2022 5580
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản bàn giao và nghiệm thu vật tư", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_ban_giao_va_nghiem_thu_vat_tu.docx

Nội dung text: Biên bản bàn giao và nghiệm thu vật tư

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ———————— BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU VẬT TƯ Căn cứ theo Hợp đồng số: .,giữa Công ty .và ., đã ký ngày tháng năm 20 Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tại ., chúng tôi gồm: I/.BÊN NHẬN: (Sau đây gọi là bên A) Địa chỉ : . Đại diện : . Chức vụ: (Ông/Bà): Chức vụ: (Ông/Bà): Chức vụ: (Ông/Bà): Chức vụ: II/.BÊN GIAO : (Sau đây gọi là bên B) Địa chỉ : . Đại diện : . Chức vụ: (Ông/Bà): Chức vụ: (Ông/Bà): Chức vụ: (Ông/Bà): Chức vụ: Hai bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau: III/. DANH MỤC HÀNG HÓA BÀN GIAO GỒM:
  2. Tên hàng Qui cách đóng Hãng sản xuất/ Nước sản Hạn sử TT ĐVT Số lượng hóa gói xuất dụng 1. 2. 3. IV/.KẾT LUẬN: – Toàn bộ nói trên mới 100%, sản xuất năm , còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong Hợp đồng số: ., đã ký ngày tháng năm 20 . – Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã bàn giao theo mục III. – Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức bàn giao và nghiệm thu kể từ ngày / / 20 Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng. – Biên bản này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B