Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

docx 1 trang bienban 26/09/2022 4400
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_nghiem_thu_khoi_luong_hoan_thanh.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH - Công trình: - Số Biên bản nghiệm thu: 01/BBNT/DG-HL - Ngày nghiệm thu: / / - Khối lượng thực hiện: từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU: 1. Đại diện: (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát) - Ông: Chức vụ: - Ông: Chức vụ: 2. Đại diện nhà thầu thi công: - Ông: Chức vụ: - Ông: Chức vụ: II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU: NỘI KÍCH THƯỚC DUN QUY KHỐI Ghi T G ĐV CÁC LƯỢN Ch T RỘN SÂ CA T CÔN H G ú G G U O VIỆC Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán. ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG