Biên bản họp Hội đồng trường mới nhất

doc 3 trang bienban 24/09/2022 3860
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản họp Hội đồng trường mới nhất", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_hop_hoi_dong_truong_moi_nhat.doc

Nội dung text: Biên bản họp Hội đồng trường mới nhất

  1. PHÒNG GD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC Hôm nay, lúc giờ phút, ngày tháng năm , tại Văn phòng Trường Hội đồng trường họp phiên đầu năm, năm học nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học I. THÀNH PHẦN: 1. Đ/c - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng 2. Đ/c - P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ 3. Đ/c - P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ 4. Đ/c - TT Tổ Văn phòng - Thư ký HĐ 5. Đ/c - TT Tổ chuyên môn - UV Hội đồng 2. Nội dung: 2.1. Ông , Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua: Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung của dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ; về dự kiến thu và thu hộ các khoản tiền đầu năm. 2.2. Tiến trình buổi họp:
  2. 2.2.1. Thảo luận về dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học : - Ông thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học - Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị. 2.2.2. Thảo luận về dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học : - Ông Lâm Văn Thắng thông qua dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học - Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị. 2.2.3. Kết quả: - 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học , đạt tỉ lệ 100%, đề nghị trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên phê duyệt. - 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học , đạt tỉ lệ 100%, đề nghị trình Ủy ban nhân dân xã Hưng Yên và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên chi duyệt. 3. Kết luận: Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ; các khoản thu và thu hộ năm học và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ nhất). Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.
  3. THƯ KÍ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CÁC THÀNH VIÊN TRƯỜNG TRƯỜNG