Biên bản kiểm phiếu Đại hội chi đoàn Đoàn THCS Bộ ngoại giao

docx 2 trang bienban 26/09/2022 12200
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu Đại hội chi đoàn Đoàn THCS Bộ ngoại giao", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_phieu_dai_hoi_chi_doan_doan_thcs_bo_ngoai_giao.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu Đại hội chi đoàn Đoàn THCS Bộ ngoại giao

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ĐOÀN TNCS BỘ NGOẠI GIAO NAM . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN Chúng tôi được Đại hội Đoàn TNCS HCM nhiệm kì bầu vào ban kiểm phiếu. • Trưởng ban • Phó trưởng ban • Ủy viên • . Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau: Tổng số Đoàn viên chính thức có mặt dự đại hội là Tổng số Đoàn viên chính thức tham gia bỏ phiếu Tổng số phiếu phát ra .phiếu. Tổng số phiếu thu vào .phiếu. Số phiếu hợp lệ phiếu; Số phiếu không hợp lệ phiếu. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: STT Họ tên Số phiếu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Danh sách các đồng chí trúng cử vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ . gồm . đồng chí có danh sách kèm theo:
  2. • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . Biên bản được lập thành 02 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của đại hội . Lập tại Hội trường A, .hồi giờ ngày tháng năm . TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU