Mẫu Biên bản họp lớp cuối khóa trường Chính trị Hậu Giang

doc 3 trang bienban 24/09/2022 10000
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Biên bản họp lớp cuối khóa trường Chính trị Hậu Giang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_hop_lop_cuoi_khoa_truong_chinh_tri_hau_giang.doc

Nội dung text: Mẫu Biên bản họp lớp cuối khóa trường Chính trị Hậu Giang

  1. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HẬU GIANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K. . * BIÊN BẢN Hôm nay vào lúc giờ phút, ngày . tháng . năm , tại . tổ chức cuộc họp xét rèn luyện và xét khen thưởng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khoá - Thành phần tham dự: Đ/c (Chủ nhiệm lớp – Chủ tọa) Đ/c (Đồng Chủ nhiệm lớp) Đ/c ( – Thư ký) Trên Trên cơ sở báo cáo tình hình học tập, rèn luyện của các thành viên trong tổ và căn cứ vào Quyết định số 1745-QĐ/TCT ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang về việc Ban hành Quy chế quản lý đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Tập thể lớp đã thảo luận và thống nhất xếp loại rèn luyện và đề nghị xét khen thưởng cho các thành viên của các tổ học tập như sau: •Tổ 1: (Có biên bản họp tổ kèm theo) -Xếp loại tốt: học viên -Xếp loại khá: học viên -Xếp loại trung bình: học viên * Đề nghị khen thưởng: học viên
  2. •Tổ 2: (Có biên bản họp tổ kèm theo) -Xếp loại tốt: học viên -Xếp loại khá: học viên -Xếp loại trung bình: học viên * Đề nghị khen thưởng: học viên •Tổ 3: (Có biên bản họp tổ kèm theo) -Xếp loại tốt: học viên -Xếp loại khá: học viên -Xếp loại trung bình: học viên * Đề nghị khen thưởng: học viên •Tổ 4: (Có biên bản họp tổ kèm theo) -Xếp loại tốt: học viên -Xếp loại khá: học viên -Xếp loại trung bình: học viên * Đề nghị khen thưởng: học viên
  3. •Kết luận: Biên bản kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày./. THƯ KÝ CHỦ TỌA